WELKOM BIJ DE PVWV!
PARTIJ VOOR WATER VEILIGHEID
GA STEMMEN LIJST 16  / 15 MAART 2023!

Onze belangrijkste programma punten:

Bescherming en veiligheid

Een regelmatige controle van onze dijken, niet alleen voorafgaand aan het hoogwaterseizoen, moet voorkomen dat we verrast worden...
LEES MEER

Bestuur en financiën

De bestuurslaag van het Waterschap is er één waarvan de PVWV vindt dat deze zou kunnen worden opgeheven...
LEES MEER

Burger en communicatie

Er ligt een verantwoordelijkheid om de komende 4 jaar te investeren in communicatie met de Limburgse burger...
LEES MEER

Waterpeil

PVWV staat voor het accuraat meten en borgen van het waterpeil tussen verschillende gemeentes...
LEES MEER

Drink- en Beregeningswater

We moeten dus verantwoord investeren in het behouden van kwalitatief drinkwater. Dit is belangrijk voor onze gezondheid...
LEES MEER

Natuur en Recreatie

We zullen dan ook inzetten op het recreëren in onze natuur waarbij voorlichting over verantwoord gebruik...
LEES MEER

Wie mag er stemmen en waarom?

Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. 
Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Limburg zitten.
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. 
Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. 
Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Limburg zitten. 
Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.
Partij Voor Water Veiligheid: Postadres Molenweg 22, 6104AH Koningsbosch | Vragen? Info@pvwv.nl | KVK: 87381842